Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Zapraszamy do wyboru klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 21.

Dlaczego?
Zanim odpowiemy na pytanie, to przedstawimy troszeczkę informacji z historii integracji w naszej placówce.
Pierwsze oddziały integracyjne utworzono w roku szkolnym 2000/2001.
Ówczesna dyrekcja szkoły postanowiła włączyć się w ten nowy model oświatowy (w Polsce pojawił się w latach 90-tych), który zmienił oblicze naszej szkoły.
Bycie od tylu lat placówką z oddziałami integracyjnymi świadczy o nabyciu przez nas olbrzymiego doświadczenia w pracy z uczniami takich klas.

Czas na odpowiedź!
Warto wybrać klasę integracyjną, ponieważ jest mniej liczna niż pozostałe, liczy od 15 do 20 uczniów. W takiej klasie znajduje się od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Warto wybrać klasę integracyjną, ponieważ pracuje w niej dwóch doświadczonych nauczycieli. W klasie I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający. Natomiast w klasach IV-VIII zajęcia realizuje nauczyciel przedmiotu wraz z nauczycielem wspomagającym na wybranych lekcjach.
Wszyscy uczniowie realizują taki sam program nauczania z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci posiadających orzeczenia. Mamy tu na uwadze modyfikację treści, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i możliwości danego ucznia.
Warto wybrać klasę integracyjną, ponieważ podejmujemy szereg działań wspierających uczniów:

  • w czasie lekcji obecny jest drugi nauczyciel – pedagog wspomagający, który jest bezpośrednim wsparciem dla uczniów posiadających orzeczenie, co sprawia, iż każdy ma jednakowe szanse w zdobywaniu wiedzy , nabywaniu umiejętności i doświadczeń. Dowodem na to jest wysoki poziom tych klas. Obecność uczniów bez dysfunkcji mobilizuje bardzo często do pokonywania barier, trudności spowodowanych schorzeniem.
  • uczniowie objęci są także specjalistycznymi zajęciami, które na terenie naszej szkoły prowadzą osoby z pełnymi kwalifikacjami. Są to zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, z psychologiem (również dla rodziców),terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne.
  • rodzice, prawni opiekunowie czynnie uczestniczą w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
Warto więc wybrać klasę integracyjną w naszej szkole.
Staramy się bowiem kierować w swojej pedagogicznej drodze integracji słowami Janusza Korczaka:
"Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stworzyć(...)warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje, co drugi czuje".
Tekst: pani Ewa Zaleska
Wydarzenia w klasie integracyjnej 4c
7 listopada 2018 roku uczniowie klasy 4c w ramach projektu bibliotecznego "Gorzów dawniej i dziś" zwiedzali Gorzów porównując obiekty ze zdjęć sprzed wieku z ich obecnym wyglądem. Przy pięknej pogodzie poznaliśmy kawał historii naszego miasta.
23 listopada 2018 roku obchodzone było w szkole Święto Dyni. Przyniesione przez uczniów zdrowe potrawy z dyń były sprzedawane podczas kiermaszu
27 listopada 2018 roku podczas kiermaszu kiszonek sprzedawaliśmy przepyszne i zdrowe sałatki.
4 grudnia z okazji Mikołajek uczniowie naszej klasy oglądali w kinie film pt.: Misja Yeti.
5 grudnia 2018 roku wykonane przez uczniów prace zostały zaprezentowane w holu szkoły.
12 grudnia 2018 w klasie integracyjnej 4c w ramach Szkoła Promująca Zdrowie odbyła się akcja "Zdrowa przekąska energii Ci doda". Uczniowie przynieśli zdrowe batoniki, bakalie, naturalne soki i owoce. Zajadaliśmy się nimi i dyskutowaliśmy o roli zdrowego żywienia.
19 grudnia 2018 roku w klasie integracyjnej 4c zorganizowaliśmy Wigilię na słodko. Na stole królowały pierniczki upieczone przez dzieci i ich rodziców. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów. Radości było co nie miara przy ich otwieraniu.
Tekst i zdjęcia: wychowawczyni klasy, pani Renata Muszyńska

nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl