Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.Rok szkolny 2020/2021

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Bartosz Malinowski język angielski Barbara Dalidowicz
Maxym Sadłowski język angielski Grażyna Lis-Batkowska


Rok szkolny 2019/2020

Laureaci olimpiad wojewódzkich:


Jurek Kisielewski
historia
 


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Jerzy Kisielewski historia Joanna Stawska
Marek Żurko matematyka Aneta Strzałkowska

Rok szkolny 2018/2019 - szkoła podstawowa

Laureaci olimpiad wojewódzkich:


Maja Trębicka
język polski


Łukasz Leśniowski
geografia


Jakub Pestka
matematyka


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Maja Trębicka język polski Małgorzata Gońciarska-Kołtun
Jakub Pestka język polski Małgorzata Gońciarska-Kołtun
Jakub Pestka matematyka Aneta Strzałkowska
Łukasz Leśniowski geografia Marta Drost
Marek Makowski fizyka Hanna Sender
Rok szkolny 2017/2018 - szkoła podstawowa


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Maja Trębicka język polski Małgorzata Gońciarska-Kołtun


Etap szkolny:

KLAUDIA CHMIEL, klasa 7c
język polski - 85%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska-Kołtun
PAWEŁ PAKOS, klasa 7c
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Aneta Strzałkowska
MARTA MAKOŚ, klasa 7a
język polski - 85%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska-Kołtun
JĘDRZEJ WÓJCIK, klasa 7a
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Maria Pera
MACIEJ MACIASZEK, klasa 7c
język angielski - 85%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
JAKUB PESTKA, klasa 7c
matematyka - 87%, nauczyciel: pani Aneta Strzałkowska
język polski - 85%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska-Kołtun
język angielski - 90%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
DAWID BĘBENEK, klasa 7b
matematyka - 92%, nauczyciel: pani Maria Pera
EIMANTAS CHLEBICKI, klasa 4e
język angielski - 85%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
HUBERT KONTEK, klasa 6a
język angielski - 86%, nauczyciel: pan Mariusz Nowicki
JAKUB DĘBNIAK, klasa 6b,
język angielski - 86%, nauczyciel: pani Alicja Tyrakowska
MAJA TRĘBICKA, klasa 7a
język polski - 85%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska-Kołtun
język angielski - 98%, nauczyciel: pani Alicja Tyrakowska
MICHALINA KRĘPEĆ, klasa 5a
język angielski - 90% , nauczyciel: pani Barbara DalidowiczRok szkolny 2017/2018 - gimnazjum

Etap szkolny:


MAJA JARMOLIŃSKA, klasa 3a
język polski - 87%, nauczyciel: pani Wioleta Wykrzykacz
język angielski - 92%, nauczyciel: pani Grażyna Lis-Batkowska
WIKTORIA TROJAN, klasa 3c
język polski - 85%, nauczyciel: pani Wioleta Wykrzykacz
chemia - 86%, nauczyciel: pani Kamila Kuchyt
JULIA FIUTA, klasa 3a
język polski - 85%, nauczyciel: pani Wioleta Wykrzykacz
KLAUDIA POŹNIAK, klasa 3a
język polski - 87%, nauczyciel: pani Wioleta Wykrzykacz
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Maria Pera
ALLAN BEIER COSTA, klasa 3a
język niemiecki - 86%, nauczyciel: pani Urszula Odwrot
KORNEL JESIOŁKIEWICZ, klasa 3c
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Maria Pera
SEBASTIAN DERA, klasa 3b
geografia - 85%, nauczyciel: pani Marta Drost
MIKOŁAJ TYRAKOWSKI, klasa 3b
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Aneta Strzałkowska
JULIA LATOUR, klasa 3b
biologia - 85%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
język angielski - 85%, nauczyciel: pani Grażyna Lis-Batkowska
MARIA CZARNOTA, klasa 3b,
biologia - 92%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
ROKSANA CZARNECKA, klasa 2a
język polski - 87%, nauczyciel: pani Anna Wardyn
JAKUB KRUMPLEWSKI, klasa 3c
chemia - 86% , nauczyciel: pani Kamila Kuchyt
OLIWIA WENCEL, klasa 2b
język polski - 85%, nauczyciel: pani Anna Wardyn
MARTA SZYNKARCZUK, klasa 3c
język polski - 85% , nauczyciel: pani Wioleta Wykrzykacz
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Maria Pera

Rok szkolny 2016/2017

Laureaci olimpiad wojewódzkich:Nikodem Nowak
język angielski


Paweł Lis
język polski


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Magdalena Dusza język angielski Barbara Dalidowicz
Nikodem Nowak język angielski Barbara Dalidowicz
Marta Szulc język angielski Barbara Dalidowicz
Weronika Bach język polski Anna Wardyn
Aniela Borowczyk język polski Barbara Ewert
Wojciech Janiec język polski Małgorzata Gońciarska - Kołtun
Paweł Lis język polski Małgorzata Gońciarska - Kołtun
Małgorzata Mielnik geografia Marta Drost


Etap szkolny:

MARTA TYMSZAN, klasa 3a
biologia - 90%, nauczyciel, pani: Katarzyna Wojciechowska
BEIER COSTA, klasa 2a
język niemiecki - 90%, nauczyciel: pani Urszula Odwrot
JULIA RUTKOWSKA, klasa 3a
biologia - 95%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
MARIA WOŁOSZYN, klasa 3a
język polski - 80%, nauczyciel: pani Anna Wardyn
WERONIKA BACH, klasa 3a
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Danuta Pławska
język polski - 82%, nauczyciel: pani Anna Wardyn
KACPER AUGUSTYNIAK, klasa 3c
matematyka - 90%, nauczyciel: pani Monika Grudzińska - Czerniecka
NATALIA PIASKOWSKA, klasa 3a
język niemiecki - 85%, nauczyciel: pani Urszula Odwrot
MAŁGORZATA MIELNIK, klasa 3a
język polski - 80%, nauczyciel: pani Anna Wardyn
biologia - 85%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
geografia - 96%, nauczyciel: pani Marta Drost
MATEUSZ LĄDWIK, klasa 3a
matematyka - 85%, nauczyciel: pani Monika Grudzińska - Czerniecka
geografia - 82%, nauczyciel: pani Marta Drost
fizyka - 80%, nauczyciel: pani Hanna Sender
ADRIAN PIGLA, klasa 3a,
matematyka - 80%, nauczyciel: pani Monika Grudzińska - Czerniecka
NIKODEM NOWAK, klasa 3d
język angielski - 85%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
ALEKSANDRA ZIEMBAKOWSKA, klasa 3c
język polski - 80% , nauczyciel: pani Barbara Ewert
JULIA STACHURA, klasa 3b
język polski - 80%, nauczyciel: pani Barbara Ewert
MATEUSZ STRÓŻYK, klasa 3b
matematyka - 80% , nauczyciel: pani Aneta Strzałkowska
chemia - 81%, nauczyciel: pani Helena Niczyj
EMILIA TIUSZKIEWICZ, klasa 3c
język polski - 84%, nauczyciel: pani Barbara Ewert
NIKOLA BOGUSZ, klasa 3c
język polski - 82%, nauczyciel: pani Barbara Ewert
ANIELA BOROWCZYK, klasa 3c
matematyka - 80%, nauczyciel: pani Monika Grudzińska - Czerniecka
język polski- 88%, nauczyciel: pani Barbara Ewert
JAKUB WALCZAK, klasa 3c
historia- 97%, nauczyciel: pan Tomasz Bobin
geografia - 92%, nauczyciel: pani Marta Drost
WOJCIECH JANIEC, klasa 3d
język polski - 82%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska - Kołtun
PAWEŁ LIS, klasa 3d
język polski - 80%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska - Kołtun
biologia - 85%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
MARTA SZULC, klasa 3d
język angielski - 80%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
MAGDALENA DUSZA, klasa 3d
język angielski - 90%, nauczyciel: pani Barbara Dalidowicz
język polski - 82% - nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska - Kołtun
PAULA TARAN, klasa 3c
matematyka - 80%, nauczyciel: pani Monika Grudzińska - Czerniecka
PAWEŁ WOJTANOWICZ, klasa 3c
język polski - 80%, nauczyciel: pani Barbara Ewert
WOJCIECH MICHALAK, klasa 3d
matematyka - 80%, nauczyciel: pani Aneta Strzałkowska
język polski - 86%, nauczyciel: pani Małgorzata Gońciarska - Kołtun
biologia - 80%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
JULIA LATOUR, klasa 2b
biologia - 85%, nauczyciel: pani Katarzyna Wojciechowska
Awans do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych
Rok szkolny 2015/2016

Laureaci olimpiad wojewódzkich:Filip Oszczyk
Wiedza obywatelska i ekonomiczna


Julia Latour
Konkurs wiedzy o sztuce
muzyka


Marianna Latour
Konkurs wiedzy o sztuce
muzyka


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Magdalena Dusza język polski Małgorzata Gońciarska-Kołtun
Martyna Jagiełło język polski Anna Wardyn
Filip Oszczyk wiedzy obywatelska i ekonomiczna Tomasz Bobin
Jakub Walczak historia Tomasz Bobin
Paweł Lis sztuka - plastyka Aleksandra Karłowska
Jakub Suduł sztuka - plastyka Aleksandra Karłowska
Patrycja Bębenek sztuka - muzyka Magdalena Jankowska
Julia Latour sztuka - muzyka Magdalena Jankowska
Marianna Latour sztuka - muzyka Magdalena Jankowska

Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Magdalena Dusza 2d 86 Małgorzata Gońciarska-Kołtun
2. Emilia Olszewska 3b 81 Barbara Ewert
3. Aleksandra Pawlaczyk 3a 85 Anna Wardyn
4. Martyna Jagiełło 3a 81 Anna Wardyn
5. Aniela Borowczyk 2c 86 Barbara Ewert

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Mateusz Snoch 3b 90 Aneta Strzałkowska, Monika Janas
2. Bartłomiej Wałdoch 3c 80 Danuta Pławska
3. Weronika Bach 2a 100 Danuta Pławska, Monika Janas

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Jakub Walczak 2c 93 Tomasz Bobin
2. Bartłomiej Wałdoch 3c 81 Tomasz Bobin
3. Mateusz Snoch 3b 81 Tomasz Bobin

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Adam Kopiec 3a 81 Hanna Sender

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Karolina Cedro 3c 87 Helena Niczyj

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Agata Marciniak 3c 95 Katarzyna Wojciechowska
2. Kacper Augustyniak 2c 91 Katarzyna Wojciechowska
3. Mateusz Stróżyk 2b 90 Katarzyna Wojciechowska
4. Emilia Tiuszkiewicz 2a 90 Katarzyna Wojciechowska
5. Magdalena Pencak 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
6. Judyta Kasprzak 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
7. Magdalena Nir 3c 85 Katarzyna Wojciechowska
8. Paweł Lis 2d 80 Katarzyna Wojciechowska
9. Maria Wołoszyn 3a 80 Katarzyna Wojciechowska
10. Aniela Borowczyk 2c 80 Katarzyna Wojciechowska
11. Paweł Wojtanowicz 2c 80 Katarzyna Wojciechowska
12. Magdalena Dusza 2d 80 Katarzyna Wojciechowska
13. Wojciech Michalak 2d 80 Katarzyna Wojciechowska

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Paweł Lis 2d 83 Marta Drost
2. Maria Wołoszyn 3a 82 Marta Drost
3. Aniela Borowczyk 2c 81 Marta Drost
4. Małgorzata Mielnik 2a 82 Marta Drost
5. Adrian Pigla 2a 81 Marta Drost
6. Mateusz Snoch 3b 81 Marta Drost

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Magdalena Dusza 2d 93 Barbara Dalidowicz
2. Adrianna Dolacińska 3a 97 Barbara Dalidowicz
3. Emilia Olszewska 3b 90 Barbara Dalidowicz
4. Nikodem Nowak 2d 88 Barbara Dalidowicz
5. Michał Rynowiecki 3b 88 Barbara Dalidowicz
6. Aleksandra Pawlaczyk 3a 87 Barbara Dalidowicz
7. Marta Szulc 2d 80 Barbara Dalidowicz

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Allan Beier Costa 1a 81 Urszula Odwrot


Rok szkolny 2014/2015

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Jakub Korsak język angielski Barbara Dalidowicz
Katarzyna Mielnik język polski Anna Woźniak

Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Mielnik Katarzyna 3a 82 Woźniak Anna
2. Rusewicz Karolina 2a 80 Wardyn Anna

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Stróżyk Mateusz 1b 81 Strzałkowska Aneta
2. Snoch Mateusz 2b 81 Strzałkowska Aneta
3. Dusza Magdalena 1d 81 Strzałkowska Aneta
4. Lądwik Mateusz 1a 81 Pławska Danuta
5. Wałdoch Bartłomiej 2c 81 Pławska Danuta
6. Olek Zuzanna 3b 81 Strzałkowska Aneta
7. Rusin Kamil 3b 81 Strzałkowska Aneta

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Snoch Mateusz 2b 82 Bobin Tomasz

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Korsak Jakub 3a 85 Sender Hanna

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Stróżyk Marta 3a 81 Kuchyt Kamila

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Marciniak Agata 2c 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Nir Magdalena 2c 90 Wojciechowska Katarzyna
3. Stasiak Patrycja 3c 90 Wojciechowska Katarzyna
4. Wałdoch Bartłomiej 2c 85 Wojciechowska Katarzyna
5. Kasprzak Judyta 2c 80 Wojciechowska Katarzyna

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Korsak Jakub 3a 87 Dalidowicz Barbara
2. Dusza Magdalena 1d 84 Nowicki Mariusz
3. Dolacińska Adrianna 2a 82 Dalidowicz Barbara
4. Stańczyk Kamil 3a 80 Dalidowicz Barbara
5. Nowakowski Mateusz 3a 80 Dalidowicz Barbara
Rok szkolny 2013/2014


Laureaci olimpiad wojewódzkich:Martyna Wolska
biologia


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marta Hendler język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Katarzyna Mielnik język polski Anna Woźniak
Weronika Olejniczak język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Martyna Wolska biologia Katarzyna Wojciechowska
Weronika Olejniczak język angielski Grażyna Lis-Batkowska
Marta Hendler język angielski Grażyna Lis-Batkowska
Krzysztof Gabara Fizyka Hanna Sender
Marta Hendler Matematyka Aneta Wierzchanowska


Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Hendler Marta III 98 Gonciarska-Kołtun Małgorzata
2. Wolska Martyna III 90 Gonciarska-Kołtun Małgorzata
3. Latour Emilia III 83 Ewert Barbara
4. Olejniczak Weronika III 80 Gonciarska-Kołtun Małgorzata
4 Grochowski Jakub III 80 Wardyn Anna
4 Stróżyk Marta II 80 Woźniak Anna
4 Mielnik Katarzyna II 80 Woźniak Anna

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wolska Martyna III 100 Wojciechowska Katarzyna
2. Popkowski Adrian III 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Głowacka Emilia III 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Dubanowicz Mateusz III 85 Wojciechowska Katarzyna
2 Serwaczak Dariusz III 85 Wojciechowska Katarzyna
3 Grzesiak Bartłomiej III 80 Wojciechowska Katarzyna
3 Grochowski Jakub III 80 Wojciechowska Katarzyna
3 Olejniczak Weronika III 80 Wojciechowska Katarzyna

KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Zommer Mikołaj III 85 Bobin Tomasz

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Gabara Krzysztof III 86 Sender Hanna

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Hendler Marta III 91 Kuchyt Kamila
2. Wolska Martyna III 85 Kuchyt Kamila

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Hendler Marta III 100 Wierzchanowska Aneta
2. Gabara Krzysztof III 80 Wierzchanowska Aneta
3. Zommer Mikołaj III 80 Wierzchanowska Aneta

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Popkowski Adrian III 85 Małyszek Anna
2. Dubanowicz Mateusz III 84 Małyszek Anna
2. Kubiak Adam III 84 Małyszek Anna
3. Korsak Jakub II 82 Małyszek Anna
4. Stróżyk Marta II 81 Małyszek Anna
5. Hendler Marta III 80 Małyszek Anna

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Olejniczak Weronika III 91 Lis-Batkowska Grażyna
2. Malewicz Adrian III 89 Koniecka-Strajbel Magdalena
2. Hendler Marta III 89 Lis-Batkowska Grażyna
2. Nowakowski Mateusz II 89 Dalidowicz Barbara
Karłowska Kornelia
2. Dolacińska Adrianna I 89 Dalidowicz Barbara
3. Wolska Martyna III 88 Koniecka-Strajbel Magdalena
3. Wojdecka Aleksandra II 88 Dalidowicz Barbara
Karłowska Kornelia
4. Głowacka Emilia III 88 Lis-Batkowska Grażyna
5. Wysk Weronika III 85 Koniecka-Strajbel Magdalena
5. Kopczyńska Natalia III 85 Lis-Batkowska Grażyna
5. Korsak Jakub II 85 Dalidowicz Barbara
6. Gul Nina III 84 Lis-Batkowska Grażyna
6. Baczyńska Weronika III 84 Lis-Batkowska Grażyna
7. Stańczyk Kamil II 83 Dalidowicz Barbara
8. Kozieł Karolina III 82 Lis-Batkowska Grażyna
8. Zieliński Michał III 82 Lis-Batkowska Grażyna
Rok szkolny 2012/2013


Laureaci olimpiad wojewódzkich:Emma Thomas
język angielskiFinaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Martyna Wolska język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Adrian Tarka język polski Barbara Ewert
Emma Thomas język angielski Grażyna Lis-Batkowska


Etap szkolny:

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Tarka Adrian III a 90 Ewert Barbara
2. Marta Hendler II d 88 Gonciarska-Kołtun Małgorzata
3. Wolska Martyna II e 86 Gonciarska-Kołtun Małgorzata
4. Hauba Aleksander III a 86 Ewert Barbara
5 Szulżycka Ewa III c 82 Woźniak Anna
6 Winnik Przemysław II c 80 Wykrzykacz Wioletta


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Szulżycka Ewa III c 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Serwaczak Dariusz II d 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Komenda Sandra III b 80 Wojciechowska Katarzyna
4. Wolska Martyna II e 80 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Hendler Marta II d 100 Wierzchanowska Aneta
2. Tarka Adrian III a 89 Wierzchanowska Aneta
3. Pracuk Dorian III b 89 Wierzchanowska Aneta
4. Popkowski Adrian II e 80 Pławska Danuta
5. Wolska Martyna II e 80 Pławska Danuta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Snoch Klaudia III c 90 Hanna Sender
2. Szulzycka Ewa III c 85 Hanna Sender


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Słupiński Maciej III a 97 Bobin Tomasz
2. Snoch Klaudia III c 88 Stawska Joanna
3. Hauba Aleksander III c 85 Bobin Tomasz
4. Szulżycka Ewa III c 82 Stawska Joanna
5. Król Dawid III b 82 Stawska Joanna


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Thomas Emma II d 94 Lis-Batkowska Grażyna
2. Jankowski Aleksander III a 81 Tyrakowska Alicja
3. Malewicz Adrian II e 80 Lis-Batkowska Grażyna
4. Podolecki Kacper III b 80 Nowicki Mariusz
Rok szkolny 2011/2012


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Adrianna Dusza
język polski
Adrian Kołodziński
język angielski


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Adrianna Dusza język polski Wioletta Wykrzykacz
Izabela Rudczuk język polski Wioletta Wykrzykacz
Emma Thomas język angielski Magdalena Koniecka-Strajbel
Adrian Kołodziński język angielski Alicja Tyrakowska


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Dusza Adrianna III a 86 Wioletta Wykrzykacz
2. Rudczuk Izabela III a 83 Wioletta Wykrzykacz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wojciechowska Iza III a 95 Katarzyna Wojciechowska
2. Dusza Adrianna III a 90 Katarzyna Wojciechowska
2. Szulżycka Ewa II a 90 Katarzyna Wojciechowska


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Cwojdzińska Karolina III b 100 Wierzchanowska Aneta
2. Tarka Adrian II a 100 Wierzchanowska Aneta
3. Grudziński Dawid III a 89 Dalidowska Elżbieta
4. Hendler Marta I d 89 Wierzchanowska Aneta
5. Kusiak Cezary III b 89 Wierzchanowska Aneta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Protoklitow Filip III a 80 Hanna Sender
2. Mamul Wojciech III d 80 Hanna Sender


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Rudczuk Iza III a 84 Tomasz Bobin
2. Słupiński Michał II a 81 Tomasz Bobin


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Dusza Adrianna III a 80 Elżbieta Niedźwiecka - Brych


KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Naumowicz Dacjan III d 80 Robert Rokosz


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Thomas Emma I d 93 Magdalena Koniecka-Strajbel
2. Dąbkowska Maja I e 91 Grażyna Lis-Batkowska
3. Zawiślak Michał III a 89 Grażyna Lis-Batkowska
4. Podolecki Kacper II b 87 Alicja Tyrakowska
5. Grudziński Dawid III a 84 Grażyna Lis-Batkowska
6. Hruszowiec Paweł III a 82 Grażyna Lis-Batkowska
7. Kołodziński Adrian III c 82 Alicja Tyrakowska
8. Protoklitow Filip III a 80,5 Grażyna Lis-Batkowska
9. Mamul Wojciech III d 80,5 Alicja Tyrakowska
Rok szkolny 2010/2011


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Jakub Kozłowski
biologia
Ola Mazurek
biologia
Lawrence Drojetzki
język polski

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Lawrence Drojetzki język niemiecki Urszula Odwrot
Lawrence Drojetzki fizyka Hanna Sender
Lawrence Drojetzki matematyka Lidia Stróżyńska
Lawrence Drojetzki chemia Kamila Kuchyt
Lawrence Drojetzki język polski Anna Wardyn
Paweł Trybała język polski Anna Woźniak
Paweł Trybała matematyka Aneta Wierzchanowska
Paweł Trybała fizyka Hanna Sender
Dawid Pych matematyka Aneta Wierzchanowska
Dawid Pych historia Tomasz Bobin
Justyna Frątczak język polski Anna Woźniak
Jakub Kozłowski biologia Katarzyna Wojciechowska
Aleksandra Mazurek biologia Katarzyna Wojciechowska
Iza Rudczuk historia Tomasz Bobin
Anna Sałatarow język polski Wioletta Wykrzykacz


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Dawid Pych III a 93 Bobin Tomasz
2. Rudczuk Izabela II a 83 Bobin Tomasz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Kozłowski Jakub III a 95 Wojciechowska Katarzyna
2. Mazurek Aleksandra III a 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Jankowski Maurycy III a 90 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence III c 100 Kuchyt Kamila
2. Trybała Paweł III a 93 Kuchyt Kamila
3. Głuchowski Jakub III c 87 Kuchyt Kamila
4. Pych Dawid III a 82 Kuchyt Kamila
4. Kozłowski Jakub III a 82 Kuchyt Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Sałatarow Anna III b 88 Wioletta Wykrzykacz
2. Ewert Anna III c 86 Anna Wardyn
2. Dusza Ada II a 86 Wykrzykacz Wioletta
3. Drojetzki Lawrence III c 84 Wardyn Anna
3. Kłos Paulina III c 84 Wardyn Anna
3. Trybała Paweł III a 84 Woźniak Anna
4. Frątczak Justyna III e 80 Woźniak Anna
4. Kozłowski Jakub III a 80 Woźniak Anna
4. Pych Dawid III a 80 Woźniak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Trybała Paweł III a 89 Wierzchanowska Aneta
2. Pych Dawid III a 83 Wierzchanowska Aneta
2. Drojetzki Lawrence III c 83 Stróżyńska Lidia
3. Głuchowski Jakub III c 80 Stróżyńska Lidia
3. Jankowski Maurycy III ac 80 Wierzchanowska Aneta


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Mazurek Aleksandra III a 84 Drost Marta
2. Trybała Paweł III a 82 Drost Marta
3. Drojetzki Lawrence III c 80 Drost Marta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Trybała Paweł III a 92 Sender Hanna
1. Drojetzki Lawrence III c 92 Sender Hanna
2. Kozłowski Jakub III a 81 Sender Hanna


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Stawski Paweł III a 82 Nowicki Mariusz


KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence III c 96 Odwrot Urszula
2. Baraniak Martyna II c 81 Odwrot Urszula
Rok szkolny 2009/2010


Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Anna Sałatarow
język polski
Małgorzata Gonciarska-Kołtun
i Anna Sałatarow
Małgorzata Gonciarska-Kołtun
i Anna Sałatarow

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Joshua Drojetzki język niemiecki Urszula Odwrot
Marta Wroniak język polski Wioletta Wykrzykacz
Anna Sałatarow język polski Małgorzata Gonciarska - Kołtun
Julia Paluch język angielski Kornelia Karłowska


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Leśnicka Ola III a 98 Bobin Tomasz
2. Klimczak Michał III a 94 Bobin Tomasz
3. Kazimierczak Barbara III b 91 Bobin Tomasz
4. Stężała Maciej III d 85 Bobin Tomasz


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Midloch Michał III b 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Leśnicka Aleksandra II a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Talarczyk Stanisław III a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Kruk Adrian III a 85 Wojciechowska Katarzyna
2. Nawrocka Maria III c 85 Wojciechowska Katarzyna
3. Kozłowski Jakub II a 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Kołłupayło Magda III c 80 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Szmit Aleksandra III a 97,5 Carlos Kamila
2. Drojetzki Lawrence II c 90 Carlos Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Leśnicka Ola III a 91 Ewert Barbara
2. Paluch Julia III a 89 Ewert Barbara
3. Wroniak Marta III b 85 Wykrzykacz Wioletta
4. Gorzkiewicz Patryk III d 80 Wardyn Anna
4. Kłos Paulina II 80 Wardyn Anna
4. Ewert Anna II 80 Wardyn Anna
4. Dziubek Anna III b 80 Wykrzykacz Wioletta
4. Sałatarow Anna II b 80 Kołtun - Gonciarska Małgorzata
4. Pych Dawid II a 80 Woźniak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Szemplińska Olga III b 92 Dalidowska Elżbieta
1. Paluch Julia III a 92 Dalidowska Elżbieta
2. Trybała Paweł II a 83 Pławska Danuta


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Trybała Paweł II a 85 Drost Marta


KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Chmiel Paweł III b 95 Sender Hanna


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Midloch Michał III a 81 Nowicki Mariusz
1. Paluch Julia III a 81 Karłowska Kornelia
2. Leśnicka Aleksandra III a 80 Nowicki Mariusz


KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Drojetzki Lawrence II c 96 Odwrot Urszula
Rok szkolny 2008/2009

Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Karolina Rurek
wiedza o sztuce
Paweł Szulc
matematyka, fizyka
Joshua Drojetzki
język niemieckiFinaliści olimpiad wojewódzkich:


Finalista Przedmiot Nauczyciel
Joshua Drojetzki język polski Małgorzata Gonciarska - Kołtun
Joshua Drojetzki fizyka Hanna Sender
Joshua Drojetzki chemia Kamila Carlos
Paweł Szulc matematyka Danuta Suska
Paweł Szulc historia Tomasz Bobin
Paweł Szulc fizyka Hanna Sender
Klaudia Sikorska język polski Anna Woźniak
Maciek Musiałowski historia Tomasz Bobin
Karolina Rurek sztuka Aleksandra Karłowska
Agata Napiórkowska sztuka Aleksandra KarłowskaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Musiałowski Maciej III c 100 Bobin Tomasz
2. Szulc Paweł III b 92 Bobin TomaszKONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Leśnicka Aleksandra II a 80 Wojciechowska Katarzyna
2. Pogorzelec Piotr III b 80 Wojciechowska Katarzyna
3. Rytwiński Adrian III a 80 Wojciechowska Katarzyna
4. Nidecki Łukasz III c 80 Wojciechowska KatarzynaKONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Pogorzelec Piotr III b 100 Carlos Kamila
2. Drojetzki Łukasz III d 100 Carlos Kamila
3. Słowiński Bartosz III d 84 Carlos Kamila
4. Tokarski Jakub III d 82 Carlos Kamila
5. Szulc Paweł III b 82 Carlos Kamila
6. Janicka Zuzanna III b 80 Carlos KamilaKONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Pogorzelec Piotr III b 82,5 Woźniak Anna
2. Janicka Zuzanna III b 80 Woźniak Anna
3. Drojetzki Joshua III d 80 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
4. Rurek Karolina III d 80 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
5. Wroniak Marta II b 80 Wykrzykacz Wioletta
6. Sikorska Klaudia III c 80 Woźniak AnnaKONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Szulc Paweł III b 100 Suska Danuta
2. Drojetzki Joshua III d 92 Pławska Danuta
3. Napiórkowska Agata III a 92 Dalidowska Elżbieta
4. Pogorzelec Piotr III b 88 Suska DanutaKONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Bogusz Sandra III c 93 Drost Marta
2. Nidecki Łukasz III c 93 Drost Marta
3. Rytwiński Adrian III a 93 Drost Marta
4. Kurzawiński Rafał III c 90 Drost Marta
5. Drojetzki Joshua III d 86 Drost Marta
6. Bilicka Natalia III d 86 Drost Marta
7. Tokarski Jakub III d 90 Drost Marta
8. Leśnicka Aleksandra II a 86 Drost Marta
9. Sikorska Klaudia III c 83 Drost MartaKONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Drojetzki Joshua III d 93,3 Sender Hanna
2. Szulc Paweł III b 80 Sender Hanna
Rok szkolny 2007/2008


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marta Duczapska język polski Małgorzata Gonciarska - Kołtun
Dawid Panyszak historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Michał Piechota biologia Katarzyna WojciechowskaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Dziubek Filp III a 91 Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Panyszak Dawid III a 84 Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Szulc Paweł II b 81 Janus-Greszczuk Małgorzata


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Piechota Maciej III a 90 Wojciechowska Katarzyna
2. Piechota Michał III a 85 Wojciechowska Katarzyna
3. Serbakowska Katarzyna III a 85 Wojciechowska Katarzyna
4. Sługocka Katarzyna III a 85 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Piechota Maciej III a 98,1 Carlos Kamila
2. Sługocka Katarzyna III a 90,1 Carlos Kamila
3. Dziubek Filip III a 84,6 Carlos Kamila


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Sługocka Katarzyna III a 88,6 Woźniak Anna
2. Kołtun Inga III a 87,5 Woźniak Anna
3. Blatkiewicz Maciej III d 83 Wardyn Anna
4. Lorek Jędrzej III c 83 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
5. Duczapska Marta II 81,1 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
6. Janicka Zuzanna III 81,1 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
7. Sapor Paulina III d 81,1 Wardyn AnnaKONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Sługocka Katarzyna III a 95 Danuta Suska
2. Drojetzki Joshua II d 85 Elżbieta Dalidowska
3. Siedłowski Arkadiusz II b 80 Aneta Wierzchanowska
4. Szulc Paweł II b 80 Aneta Wierzchanowska
Rok szkolny 2006/2007


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Bartosz Szymczak geografia Iwona Jurek - Gąsiorowska
Tomasz Kurkowski geografia Iwona Jurek - Gąsiorowska
Jędrzej Lorek język polski Małgorzata Gonciarska - Kołtun


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wróblewski Jędrzej III 88 Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Dziubek Filip III 80 Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Panyszak Dawid III 80 Janus-Greszczuk Małgorzata


KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Piechota Michał III 88 Piechota Katarzyna
2. Serbakowska Katarzyna II 88 Piechota Katarzyna
3. Wróblewski Jędrzej III 88 Wojciechowska Katarzyna
4. Lorenc Marta III 83 Wojciechowska Katarzyna


KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Piechota Maciej III 92,3 Carlos Kamila


KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Kurkowski Tomasz III   Gąsiorowska - Jurek Iwona
2. Szymczak Bartosz III   Gąsiorowska - Jurek Iwona


KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Kołtun Inga III 90 Woźniak Anna
2. Szmit Karolina III 90 Wardyn Anna
3. Sługocka Katarzyna II 87,5 Woźniak Anna
4. Szynkarczuka Anna III 85 Wardyn Anna
5. Blatkiewicz Maciej II 82,5 Wardyn Anna
6. Lorek Jędrzej II 80 Kołtun-Gonciarska Małgorzata
7. Wróblewski Jędrzej III 80 Woźniak Anna
8. Heider Ernestyna III 80 Woźniak Anna


KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa % Nazwisko i imię nauczyciela
1. Szulc Paweł I 93 Wierzchanowska Aneta
2. Wróblewski Jędrzej III 80 Dalidowska Elżbieta
Rok szkolny 2005/2006


Laureaci olimpiad wojewódzkich:
W roku szkolnym 2005/2006 Laureatami
zostało dziewięciu uczniów Gimnazjum
z 10, którzy znaleźli się w finale wojewódzkim,
będących wizytówką i dumą naszej Szkoły.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Poniżej nauczyciele o specjalistycznym i głębokim wykształceniu,
którzy przyczynili się osiągnięcia przez uczniów tytułu Laureata.
p. Hanna Sender
fizyka
p. Małgorzata Janus
historia
p. Ola Karłowska
sztuka
p. Magda Jankowska
sztuka
p. Wiesław Gul
geografia
p. Irena Rochowiak
chemia


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Asia Sapkowska wiedza o sztuce Magda Jankowska
Aleksandra Karłowska
Klara Korytowska wiedza o sztuce Magda Jankowska
Aleksandra Karłowska
Ewelina Znojek "Dzieje wojska polskiego..." Małgorzata Janus - Greszczuk
Tomasz Sidor "Dzieje wojska polskiego..." Małgorzata Janus - Greszczuk
Tomasz Dworczanin "Dzieje wojska polskiego..." Małgorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Sender fizyka Hanna Sender
Piotr Siemdaj fizyka Hanna Sender
Artur Charewicz fizyka Hanna Sender
Ines Maria Gul geografia Wiesław Gul
Tomasz Dworczanin geografia Wiesław Gul
Asia Słomczyńska chemia Irena Rochowiak


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Mioduszewska Sara III b Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Dworczanin Tomasz III a Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Sidor Tomasz III a Janus-Greszczuk Małgorzata
4. Skupień Tomasz III c Janus-Greszczuk Małgorzata
5. Napiórkowski Robert III b Janus-Greszczuk Małgorzata
6. Trocińska Ola III b Janus-Greszczuk Małgorzata
7. Błażejczyk Jędrzej III a Janus-Greszczuk Małgorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Gryga Mateusz III b Piechota Katarzyna
2. Buchmiet Marta III a Piechota Katarzyna
3. Gubski Mateusz III a Piechota Katarzyna
4. Zielińska Ola III a Piechota Katarzyna
5. Hudziak Łukasz II a Wojciechowska Katarzyna
6. Wróblewski Jędrzej II a Wojciechowska Katarzyna
7. Serbakowska Katarzyna I b Piechota Katarzyna
8. Lorenc Marta II a Wojciechowska Katarzyna
9. Jaroszyk Joanna III b Piechota Katarzyna
10. Kaczmarek Wojciech II a Wojciechowska Katarzyna

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Długosz Marcin III b Sender Hanna
2. Charewicz Artur III b Sender Hanna
3. Sender Katarzyna III a Sender Hanna
4. Siemdaj Piotr III a Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Korytowska Klara III a Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
2. Sapkowska Joanna III c Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
3. Sobczyńska Kornelia III a Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
4. Gul Maria Ines III a Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
5. Kalmus Katarzyna III a Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
6. Korsak Agnieszka II b Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Słomczyńska Joanna III a Tymek-Rochowiak Irena
2. Malec Magdalena III c Tymek-Rochowiak Irena
3. Zaleska Kinga III b Tymek-Rochowiak Irena
4. Woltański Krzysztof III a Tymek-Rochowiak Irena
5. Dworczanin Tomasz III a Tymek-Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Gul Maria Ines III a Gul Wiesław
2. Dworczanin Tomasz III a Gul Wiesław
3. Szymczak Bartosz II b Gul Wiesław

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Krupińska Izabela III a Gonciarska-Kołtun Małgorzata
2. Napiórkowska Adrianna III a Gonciarska-Kołtun Małgorzata
3. Kurkowski Tomasz II b Popielec Ewa
4. Koniarek Anna III a Gonciarska-Kołtun Małgorzata
5. Słomczyńska Joanna III a Gonciarska-Kołtun Małgorzata
6. Wróblewski Jędrzej II a Woźniak Anna
7. Heider Ernestyna II a Woźniak Anna
8. Jankowska Martyna III c Wardyn Anna
9. Wojtasik Karolina III c Wardyn Anna
10. Wójtowicz Agata III c Wardyn Anna
11. Szynkarczuk Anna II b Popielec Ewa

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Sender Katarzyna III a Suska Danuta

DZIEJE ORĘŻA I WOJSKA POLSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Tomasz Sidor III a Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Ewelina Znojek III a Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Tomasz Dworczanin III a Janus-Greszczuk Małgorzata
Rok szkolny 2004/2005

Laureaci olimpiad wojewódzkich:


Małgorzata Janus
historia
Jadwiga Koterla
j. niemiecki
Małgorzata Kołtun
j. polski
Hanna Sender
fizyka
Wiesław Gul
geografia

W roku szkolnym 2004/2005 Gimnazjum nr 11 w Gorzowie reprezentowało w woj. konkursach przedmiotowych 7 uczniów. Z tego aż sześcioro zostało Laureatami. Gratulujemy!

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Ewelina Grzywińska historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Jakub Morawski historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Jakub Morawski "Dzieje wojska polskiego..." Małgorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Sender język polski Małgorzata Gonciarska - Kołtun
Małgorzata Czerwińska język polski Anna Woźniak
Magda Serbakowska fizyka Hanna Sender
Magda Serbakowska matematyka Elżbieta Dalidowska
Magda Serbakowska chemia Irena Rochowiak
Katarzyna Fortuna historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Katarzyna Fortuna geografia Wiesław Gul
Krzysztof Paluch język niemiecki Jadwiga Koterla


KONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Fortuna Katarzyna III Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Morawski Jakub III Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Grzywińska Ewelina III Janus-Greszczuk Małgorzata
4. Dworczanin Tomasz II Janus-Greszczuk Małgorzata
5. Sidor Tomasz II Janus-Greszczuk Małgorzata
6. Błażejczyk Jędrzej II Janus-Greszczuk Małgorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Gryga Mateusz II Piechota Katarzyna
2. Kowalczewska Justyna III Piechota Katarzyna
3. Serbakowska Magdalena III Piechota Katarzyna
4. Włodarczyk Agata III Piechota Katarzyna
5. Merda Ewa III Piechota Katarzyna
6. Pasznik Agnieszka III Piechota Katarzyna

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Włodarczyk Agata III Koterla Jadwiga
2. Morawski Jakub III Koterla Jadwiga
3. Paluch Krzysztof III Koterla Jadwiga
4. Poniewierska Iga III Koterla Jadwiga

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Serbakowska Magdalena III Sender Hanna
2. Morawski Jakub III Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Sobczyńska Kornelia II Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
2. Korytowska Klara II Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
3. Kalmus Katarzyna II Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena
4. Sidor Tomasz II Karłowska Aleksandra
Jankowska Magdalena

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wolski Jakub III Nowicki Mariusz
2. Klimek Maciej III Nowicki Mariusz
3. Sender Katarzyna II Tyrakowska Alicja
4. Kietliński Adam III Kaczyńska Justyna
5. Gerek Mateusz II Tyrakowska Alicja
6. Słomczyńska Joanna II Tyrakowska Alicja

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Serbakowska Magdalena III Tymek-Rochowiak Irena
2. Kowalczewska Justyna III Tymek-Rochowiak Irena
3. Bobrowicz Izabela III Tymek-Rochowiak Irena
4. Fortuna Katarzyna III Tymek-Rochowiak Irena
5. Grzywińska Ewelina III Tymek-Rochowiak Irena
6. Dworczanin Tomasz II Tymek-Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Gul Maria Ines II Gul Wiesław
2. Fortuna Katarzyna III Gul Wiesław
3. Mądrzak Błażej III Gul Wiesław
4. Gromala Michał III Gul Wiesław

KONKURS INFORMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wolski Jakub III Sobusiak Jerzy
2. Dworczanin Tomasz II Skubicki Ireneusz
3. Sztuczka Łukasz III Sobusiak Jerzy
4. Gąsiorek Wojciech III Skubicki Ireneusz
5. Gryga Mateusz II Skubicki Ireneusz
6. Mądrzak Błażej III Skubicki Ireneusz

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Bobrowicz Izabela III Gonciarska-Kołtun Małgorzata
2. Czerwińska Małgorzata III Woźniak Anna
3. Sender Katarzyna II Gonciarska-Kołtun Małgorzata
4. Serbakowska Magdalena III Wardyn Anna
5. Merda Ewa III Woźniak Anna
6. Mikołajczak Aniela III Gonciarska-Kołtun Małgorzata

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Buń Paweł III Jankowska Iwona
2. Łęcki Amadeusz III Dalidowska Elżbieta
3. Dworczanin Tomasz II Suska Danuta
4. Klimek Maciej III Jankowska Iwona
5. Sender Katarzyna II Suska Danuta
6. Serbakowska Magdalena III Dalidowska Elżbieta
Rok szkolny 2003/2004


Laureaci olimpiad wojewódzkich:

II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM!

Marek Siemdaj
fizyka
matematyka
Ola Korytowska
wiedza o sztuce
język angielski
Adrian Rybiński
chemia
Brian Jakubik
język niemiecki

Krzysztof Paluch
geografia

W finale wojewódzkich olimpiad przedmiotowych reprezentowani byliśmy 22 razy przez 12 uczniów, z których tylko tym pięciu udało się osiągnąć kryterium punktowe, nadające tytuł Laureata.

Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Marek Siemdaj matematyka Elżbieta Dalidowska
Marek Siemdaj fizyka Hanna Sender
Marek Siemdaj informatyka Jerzy Sobusiak
Marek Siemdaj język angielski Dariusz Gerek
Olga Korytowska język polski Ewa Popielec
Olga Korytowska wiedza o sztuce Aleksandra Karłowska i Adam Musiałowski
Olga Korytowska język angielski Dariusz Gerek
Adrian Rybiński chemia Irena Rochowiak
Adrian Rybiński biologia Katarzyna Piechota
Adrian Rybiński fizyka Hanna Sender
Justyna Jach biologia Katarzyna Piechota
Justyna Jach język polski Ewa Popielec
Michał Kostyszak fizyka Hanna Sender
Michał Kostyszak język angielski Dariusz Gerek
Natalia Puklińska matematyka Iwona Jankowska
Michał Wójtowicz język polski Ewa Popielec
Krzysztof Paluch język niemiecki Jadwiga Koterla
Krzysztof Paluch geografia Wiesław Gul
Jacek Czak język angielski Dariusz Gerek
Piotr Czak język angielski Dariusz Gerek
Maciej Klimek język angielski Dariusz Gerek
Brian Jakubik język niemiecki Jadwiga KoterlaKONKURS HISTORYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Wójtowicz Michał III b Janus-Greszczuk Małgorzata
2. Rybiński Adrian III b Janus-Greszczuk Małgorzata
3. Korytowska Olga III a Janus-Greszczuk Małgorzata
4. Grzywińska Ewelina II Janus-Greszczuk Małgorzata
5. Fortuna Katarzyna II Janus-Greszczuk Małgorzata
6. Skupień Tomasz I Janus-Greszczuk Małgorzata
7. Morawski Jakub II Janus-Greszczuk Małgorzata
8. Kowalczewska Justyna II Janus-Greszczuk Małgorzata
9. Błażejczyk Jędrzej I Janus-Greszczuk Małgorzata
10. Pęcherz Patryk II Janus-Greszczuk Małgorzata

KONKURS BIOLOGICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Rybiński Adrian III b Piechota Katarzyna
2. Klimczak Katarzyna III Piechota Katarzyna
3. Studencka Edyta III a Piechota Katarzyna
4. Koziej Sandra III Piechota Katarzyna
5. Pospieszała Krystian III Stankiewicz Beata
6. Jach Justyna III a Piechota Katarzyna
7. Puklińska Natalia III a Piechota Katarzyna

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Paluch Krzysztof II Koterla Jadwiga
2. Jakubik Brian II Koterla Jadwiga

KONKURS FIZYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Siemdaj Marek III b Sender Hanna
2. Rybiński Adrian III b Sender Hanna
3. Kostyszak Michał III b Sender Hanna

KONKURS WIEDZY O SZTUCE

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Korytowska Olga III a Karłowska Aleksandra
Musiałowski Adam
2. Studencka Edyta III a Karłowska Aleksandra
Musiałowski Adam

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Klimek Maciej II Nowicki Mariusz
2. Korytowska Olga III a Gerek Dariusz
3. Kostyszak Michał III Gerek Dariusz
4. Siemdaj Marek III b Gerek Dariusz
5. Czak Jacek III b Gerek Dariusz
6. Czak Piotr III b Gerek Dariusz
7. Zdanewicz Jakub III Nowicki Mariusz
8. Wolski Jakub II Nowicki Mariusz
9. Jakubik Brian II Nowicki Mariusz

KONKURS CHEMICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Rybiński Adrian III b Rochowiak Irena

KONKURS GEOGRAFICZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Paluch Krzysztof II Gul Wiesław
2. Uller Rafał II Gul Wiesław
3. Siemdaj Marek III b Gąsiorowska-Jurek Iwona
4. Rybiński Adrian III b Gąsiorowska-Jurek Iwona
5. Czak Jacek III b Gąsiorowska-Jurek Iwona
6. Gromala Michał II Gul Wiesław
7. Gryga Mateusz I Gąsiorowska-Jurek Iwona
8. Fortuna Katarzyna II Gul Wiesław
9. Trzeszczoń Bartosz III Gąsiorowska-Jurek Iwona
10. Mądrzak Błażej II Gul Wiesław
11. Wójtowicz Michał III b Gąsiorowska-Jurek Iwona
12. Korytowska Olga III a Gul Wiesław
13. Czak Piotr III b Gąsiorowska-Jurek Iwona
14. Gul Maria Ines I Gąsiorowska-Jurek Iwona
15. Włodarczyk Agata II Gul Wiesław

KONKURS INFORMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Słoń Krzysztof III Skubicki Ireneusz
2. Siemdaj Marek III b Sobusiak Jerzy
3. Czak Jacek III b Sobusiak Jerzy
4. Czak Piotr III b Sobusiak Jerzy

KONKURS POLONISTYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Korytowska Olga III a Popielec Ewa
2. Grzywińska Ewelina II Wykrzykacz Wioletta
3. Studencka Edyta III a Popielec Ewa
4. Jach Justyna III a Popielec Ewa
5. Bujak Paulina II Wykrzykacz Wioletta
6. Wójtowicz Michał III b Wardyn Anna
7. Paluch Krzysztof II Wardyn Anna
8. Makoś Monika III e Wardyn Anna
9. Pieślak Aleksandra III Ewert Barbara
10. Szczygieł Katarzyna III a Popielec Ewa
11. Szarzyńska Ilona III Wardyn Anna
12. Trzeszczoń Bartosz III Wardyn Anna
13. Siemdaj Marek III b Wardyn Anna
14. Sender Katarzyna I Gonciarska-Kołtun Małgorzata
15. Sałatarow Maciej II Gonciarska-Kołtun Małgorzata
16. Sobczyńska Kornelia I Gonciarska-Kołtun Małgorzata
17. Matusiak Adrianna III a Popielec Ewa
18. Koch Anna III Ewert Barbara
19. Serbakowska Magdalena II Wykrzykacz Wioletta
20. Wołoncewicz Wojciech III Popielec Ewa

KONKURS MATEMATYCZNY

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela
1. Siemdaj Marek III b Dalidowska Elżbieta
2. Serbakowska Magdalena II d Dalidowska Elżbieta
3. Puklińska Natalia III a Dalidowska Elżbieta
Rok szkolny 2002/2003

Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Anna Biskupska
język polski
nauczyciel:
Małgorzata
Gonciarska - Kołtun
Jacek Czak
język angielski
nauczyciel:
Marek Laszecki
Adrian Rybiński
biologia
nauczyciel:
Katarzyna Piechota
Adam xxxxxxxxxxx
geografia
nauczyciel:
Wiesław Gul
Adam xxxxxxxxxxx
Adrian Rybiński
chemia
nauczyciel:
Irena Rochowiak -
- Tymek
Marek Siemdaj
Piotr Sobczyński
fizyka
nauczyciel:
Hanna Sender
Brygida Sapkowska
sztuka
nauczyciel:
Władysław Grochola
i Adam Musiałowski
Paweł Robak
historia
nauczyciel:
Małgorzata Janus -
- Greszczuk


Finaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Mateusz Jach język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Olga Korytowska język polski Ewa Popielec
Mateusz Jach język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Anna Biskupska język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Jacek Czak język angielski Marek Laszecki
Paweł Robak język angielski Dariusz Gerek
Wojciech Woźniak język angielski Dariusz Gerek
Adrian Rybiński biologia Katarzyna Piechota
Adam xxxxxxxxxxx geografia Wiesław Gul
Adam xxxxxxxxxxx język polski Małgorzata Gonciarska-Kołtun
Adam xxxxxxxxxxx chemia Irena Rochowiak
Marek Siemdaj fizyka Hanna Sender
Piotr Sobczyński fizyka Hanna Sender
Brygida Sapkowska sztuka Władysław Grochola
Adam Musiałowski
Paweł Robak historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Rok szkolny 2001/2002

Laureaci olimpiad wojewódzkich:

Jakub Blatkiewicz - historia

Barbara Kaleta - historia

Karolina Szymczak - język polski

Jakub Blatkiewicz - język francuski

Mateusz Kłaczyński - fizykaFinaliści olimpiad wojewódzkich:

Finalista Przedmiot Nauczyciel
Karolina Sondej chemia Irena Rochowiak
Justyna Korycka chemia Irena Rochowiak
Adrian Rybiński chemia Irena Rochowiak
Dawid Kaczmarek matematyka Iwona Jankowska
Marek Kurkowski fizyka Hanna Sender
Adam xxxxxxxxxxx geografia Iwona Jurek
Karolina Szymczak język angielski Dariusz Gerek
Piotr Sobczyński język angielski Dariusz Gerek
Michał Towalski język angielski Dariusz Gerek
Jakub Blatkiewicz historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Barbara Kaleta historia Małgorzata Janus - Greszczuk
Karolina Szymczak język polski Anna Woźniak
Jakub Blatkiewicz język francuski  
Mateusz Kłaczyński fizyka Hanna Sender
Rok szkolny 2000/2001

Laureaci olimpiad wojewódzkich:
Łukasz Jagiełłowicz
historia
nauczyciel:
Małgorzata Janus - Greszczuk


Jakub Blatkiewicz
historia
nauczyciel:
Małgorzata Janus - Greszczuk
j. francuski


nagrody


I miejsce w Polsce
luty 2010I miejsce w konkursie
Radia "BIS"
jako Gimnazjum nr 11
na najlepszą
stronę internetowąV miejsce w konkursie najlepszych stron www Republika Onet.pl