Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.

Początek wydawanie obiadów - 7 września 2022 r.


Zapisy na obiady szkolne do 05.09.2022r. po wypełnieniu deklaracji i wrzuceniu do skrzynki.
Formularz do pobrania przy portierni.


Z obiadów w stołówce szkolnej może korzystać każdy kto wypełni deklarację korzystania z obiadów- dostępną na stronie szkoły w zakładce stołówka bądź przy wejściu głównym szkoły oraz dokona wpłaty na konto
do 12-go dnia każdego miesiąca.

Sporadycznie w kasie u intendenta.
Zapisanie dziecka na obiady poprzez wypełnienie deklaracji jest wiążące do momentu wypisania oświadczenia o rezygnacji.
Każdego nowego miesiąca dziecko dostaje nową kartę obiadową i jest liczone do posiłku.

Nr konta: PKO BP SA 34 1020 1967 0000 8002 0152 3430

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwiska dziecka oraz klasę.
Cena jednego obiadu wynosi 7,00 zł.

Przed wpłatą proszę o telefoniczny kontakt z Panią Intendentką.
nr tel. (95)7231322

Pełna kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie podana na stronie szkoły w zakładce Stołówka oraz wywieszana na drzwiach przy wejściu głównym szkoły.

MIESIĄC DNI ŻYWIENIOWE ODPŁATNOŚĆ
Czerwiec 2023 9 63,00 zł.

Z powodu remontu kuchni obiady w czerwcu wydajemy do 15.06.2023 roku

Uczniowie posiadający odpisy z tyt. nieobecności informowani będą o kwocie do zapłaty za pośrednictwem Librusa bądź telefonicznie u Intendenta szkoły pod nr tel. 957231322.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, w przeciwnym razie płatność za obiad w danym dniu nie będzie odliczana.

Godziny wydawania posiłków:

Klasy 1-3 na przerwie od godz. 11.30
Klasy 4-8 na przerwie od godz. 12.25


Regulamin
stołówki szkolnej

Deklaracja
korzystania z obiadów

Rezygnacja z obiadów