Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp.


Początek wydawanie obiadów - 8 września 2021 r.

Z obiadów w stołówce szkolnej może korzystać każdy kto wypełni deklarację korzystania z obiadów- dostępną na stronie szkoły w zakładce stołówka bądź przy wejściu głównym szkoły oraz dokona wpłaty na konto

do 12-go dnia każdego miesiąca.

Sporadycznie w kasie u intendenta.
Zapisanie dziecka na obiady poprzez wypełnienie deklaracji jest wiążące do momentu wypisania oświadczenia o rezygnacji.
Każdego nowego miesiąca dziecko dostaje nową kartę obiadową i jest liczone do posiłku.

Nr konta: PKO BP SA 34 1020 1967 0000 8002 0152 3430

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwiska dziecka oraz klasę.
Cena jednego obiadu wynosi 5,20 zł.

Przed wpłatą proszę o telefoniczny kontakt z Panią Intendentką.
nr tel. (95)7231322

Pełna kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie podana na stronie szkoły w zakładce Stołówka oraz wywieszana na drzwiach przy wejściu głównym szkoły.

MIESIĄC DNI ŻYWIENIOWE ODPŁATNOŚĆ
Czerwiec 2022 14 72,80 zł.


Uczniowie posiadający odpisy z tyt. nieobecności informowani będą o kwocie do zapłaty za pośrednictwem Librusa bądź telefonicznie u Intendenta szkoły pod nr tel. 957231322.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, w przeciwnym razie płatność za obiad w danym dniu nie będzie odliczana.

Godziny wydawania posiłków:

Klasy 1-3 na przerwie od godz. 11.30
Klasy 4-8 na przerwie od godz. 12.25


Regulamin
stołówki szkolnej

Deklaracja
korzystania z obiadów

Rezygnacja z obiadów

Adres

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Orląt Lwowskich
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Taczaka 1
tel. (95)7231322
e-mail do Dyrektora: sp21@edu.gorzow.pl